أصحاب

Thursday, December 22, 2011

Pentingnya Sabar Dalam Berdakwah

Sabar di dalam berdakwah memiliki peranan amat penting dan sebagai kewajiban bagi seorang da’i. 


Sabar, secara umum merupakan kewajiban bagi setiap muslim, namun bagi seorang da’i, ia lebih dan sangat ditekankan. Oleh kerana itu, Allah memerintahkan kepada pemimpin para da’i dan teladan mereka, Rasulullah SAW untuk bersikap sabar. Dia berfirman, “Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah dan janganlah kamu bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah berserta orang - orang yang bertakwa dan orang - orang yang berbuat kebaikan.” (QS. al - Nahl: 127 - 128).


Di dalam ayat yang lain disebutkan,“Maka bersabarlah kamu seperti orang - orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul - rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka.(QS. al - Ahqaaf: 35)

1. Sabar di dalam berdakwah ibarat kepala bagi badan
2. Sabar merupakan salah satu empat rukun kebahagiaan.
3. Sabar termasuk akhlak paling agung.
4. Sabar termasuk perkara paling penting.
5. Sabar merupakan pendekatan diri kepada Allah yang utama
6. Kesabaran meringankan penderitaan
7. Sabar adalah sifat para Nabi
8. Dengan kesabaran seorang da’i menjadi contoh teladan
9. Sabar menghantarkan kepada pertolongan Allah.
10. Sabar merupakan kumpulan berbagai akhlak luhur
11. Sabar adalah separuh daripada iman
12. Sabar merupakan sebab untuk meraih kesempurnaan
13. Kesabaran merupakan latihan pada diri
14. Sabar mempunyai kedudukan yang tinggi
15. Mendapat kebaikan dunia akhirat bagi orang yang sabar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Post

get this widget here

Tadabbur i-Quran

Hadis Pilihan Hari Ini

Like & Share in 3 seconds!

Share